POLI DOKTER HARI JAM KET Update
AUDIOMETRY Tn. Budi Sarwono Senin 08.00 - 11.00 2020-12-10 11:17:48
EEG Team RSI Sakinah Senin, Rabu, Kamis, Jumat & Sabtu 08.30 - 12.00 2020-10-05 09:41:11
ENDOSCOPY Team RSI Sakinah Senin - Rabu 10.00 - 13.00 2020-10-05 09:41:11
HEMODIALISIS Team RSI Sakinah Senin - Sabtu 07.00 - 11.00 * 12.00 - 16.00 2020-10-05 09:41:11
POLI ANAK dr. H. Abdul Mudjib, Sp. A Senin - Kamis 08.00 - 08.30 2020-10-05 09:41:11
POLI ANAK dr. H. Abdul Mudjib, Sp. A Senin - Jumat 13.00 - 14.30 2020-10-05 09:41:11
POLI ANAK dr. Abd, Haris Khoiron, Sp.A Selasa & Kamis 16.00 - 20.00 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:38:07
POLI ANAK dr. Abd, Haris Khoiron, Sp.A Sabtu 08.30 - 10.30 2020-10-05 10:03:18
POLI ANAK dr. Dian Saraswati, Sp. A. Senin - Jumat 08.30 - 12.30 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:43:42
POLI ANAK dr. Dian Saraswati, Sp. A. Sabtu 08.30 - 11.30 2020-10-05 09:41:11
POLI BEDAH dr. H. Widhy Pramono, Sp. BU Senin - Sabtu 07:30 - 10:00 Setiap Hari Ada 2020-10-05 09:41:11
POLI BEDAH dr. H. Widhy Pramono, Sp. BU Senin - Sabtu 07:30 - 10:00 Setiap Hari Ada 2020-10-05 09:41:11
POLI BEDAH dr. H. Zainul Muhtarom, Sp. BU senin-jumat 15.00 - selesai 2020-10-16 02:34:05
POLI BEDAH dr. H. Zainul Muhtarom, Sp. BU Senin - Jumat 15.00 - selesai 2020-10-16 02:33:37
POLI BEDAH SYARAF dr. Nur Cholis, Sp. BS Senin – Jum at 07.00 - 08.00 * 17.00 - 19.00 2020-10-05 09:41:11
POLI BEDAH SYARAF dr. Nur Cholis, Sp. BS Sabtu 07.00 - 08.00* 2020-10-05 09:41:11
POLI GIGI drg. Linda Yustina, Sp. KG Senin - Jumat 16.00 - 17.30 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:43:55
POLI GIGI drg. Linda Yustina, Sp. KG Senin - Jumat 16.00 - 17.30 Selama pandemi hanya emergency 2020-10-05 09:41:11
POLI GIGI dr. Liliana Permata Dewi Senin - Jumat 07.30 - 14.00 2020-10-05 09:41:11
POLI GIGI dr. Liliana Permata Dewi Sabtu 07.30 - 13.00 2020-10-05 09:41:11
POLI GIZI Ahli Gizi RSI Sakinah Senin - Sabtu 08.00 - Selesai 2020-10-05 09:41:11
POLI INTERNE dr. H. Rudyanto, Sp. PD Senin & Rabu 14.30 - 19.00 2020-12-10 11:15:44
POLI INTERNE dr. H. Rudyanto, Sp. PD Selasa & Kamis 07.00 - 08.00 2020-10-05 09:41:11
POLI INTERNE dr. H. Rudyanto, Sp. PD Jumat 13.00 - 15.00 2020-12-10 11:16:06
POLI INTERNE dr. Ary Firmanto, sp. PD Senin & Rabu 07.00 - 08.00 2020-10-05 09:41:11
POLI INTERNE dr. Ary Firmanto, sp. PD Selasa & Kamis 14.00 - 16.30 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:37:30
POLI INTERNE dr. Ary Firmanto, sp. PD Jumat 07.00 - 08.30 2020-10-05 09:41:11
POLI INTERNE dr. Alphani Kurniasari, Sp.PD Selasa 18.00 - 19.30 2020-10-05 09:41:11
POLI INTERNE dr. Alphani Kurniasari, Sp.PD Kamis 18.00 - 19.30 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:36:48
POLI INTERNE dr. Alphani Kurniasari, Sp.PD Sabtu 07.30 - 09.00 2020-10-05 09:41:11
POLI JANTUNG dr. Ratna Dewi, Sp.JP Senin, Selasa, & Kamis 10.30 - 14.00 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:38:30
POLI JANTUNG dr. Ratna Dewi, Sp.JP Rabu & Jumat 09.00 - 13.00 2020-12-10 11:16:17
POLI JANTUNG dr. Dhani, Sp.JP Senin - Sabtu 07.00 - 08.00 2020-12-10 11:16:30
POLI JANTUNG dr. Dhani, Sp.JP Selasa & Kamis 15.30 - 18.00 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:37:02
POLI KULIT DAN KELAMIN dr. Asri Rahmawati, Sp.KK Selasa dan Jumat 13.00 - 15.30 2020-12-10 11:16:39
POLI MATA dr. Budi Samsul Fuad, Sp. M Senin & Rabu 14.30 - 19.00 2020-10-05 09:41:11
POLI MATA dr. Maitri Anindhita, Sp. M Selasa & Kamis 15.30 - 19.00 2020-10-05 09:41:11
POLI MATA dr. Tri Muliasih, Sp. M Jumat 16.00 -18.00 2020-10-05 09:41:11
POLI MATA dr. Tri Muliasih, Sp. M Sabtu 06.30 - 08.00 * 11.00 - Selesai Praktek pagi saja jam 07.00 2020-10-05 09:41:11
POLI OBGYN dr Yusuf Nawir, Sp. OG Senin - Kamis 15.30 - 18.30 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:40:38
POLI OBGYN dr Yusuf Nawir, Sp. OG Sabtu 12.30 - 15.30 2020-10-05 09:41:11
POLI OBGYN dr. Ida K. Azhar, Sp. OG Senin - Kamis 10.30 - 14.00 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:42:31
POLI OBGYN dr. Ida K. Azhar, Sp. OG Jumat 10.30 - 14.00 2020-10-05 09:41:11
POLI OBGYN dr. Ida K. Azhar, Sp. OG Sabtu 07.30 - 11.30 2020-10-05 09:41:11
POLI OBGYN dr. Yulianto, Sp. OG Senin 08.00 - 10.00 2020-10-05 09:41:11
POLI OBGYN dr. Yulianto, Sp. OG Rabu 08.00 - 10.00 2020-10-05 09:41:11
POLI OBGYN dr. Yulianto, Sp. OG Jumat 15.30 - 17.30 2020-10-05 09:41:11
POLI OBGYN dr. Nila, Sp. OG Senin - Sabtu 08.00 - 11.00 2020-10-09 09:51:13
POLI OBGYN dr. Nila, Sp. OG Kamis 08.00-12.00 Jumat tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:30:55
POLI OBGYN dr. Nila, Sp. OG Minggu 18.00 – 20.00 2020-10-05 09:41:11
POLI ORTHOPEDY dr. Soeprijanto TP, Sp.OT Senin 11.00 - 13.00 2020-10-07 10:08:17
POLI ORTHOPEDY dr. Soeprijanto TP, Sp.OT Kamis 11.00 - 15.00 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:42:54
POLI ORTHOPEDY dr. Djohan Mahdy, Sp. BO Selasa & Jumat 14.00 - 16.30 2020-10-05 09:41:11
POLI PARU dr. H. Arief Hermanto, Sp. P Senin & Selasa 08.30 - 10.00 2020-10-05 09:41:11
POLI PARU dr. H. Arief Hermanto, Sp. P Rabu 08.00 - 11.30 2020-10-05 09:41:11
POLI PARU dr. H. Arief Hermanto, Sp. P Kamis - Jumat 08.30 - 10.00 2020-10-12 11:39:09
POLI PARU dr. Samsuri, Sp.P Selasa 16.00 - 17.00 2020-10-07 10:09:58
POLI PARU dr. Samsuri, Sp.P Kamis 16.00 - 17.00 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:43:23
POLI PARU dr. Gde Ganjar Oka Narasara, Sp. KFR Kamis 07.00 - Selesai 2020-12-20 13:01:25
POLI PSIKOSOMATIS dr. Rasyid Salim, Sp.KJ Senin - Jumat 14.30 - 16.00 2020-12-10 11:13:06
POLI PSIKOSOMATIS dr. Rasyid Salim, Sp.KJ Rabu 07.00 - Selesai 2020-12-10 11:14:14
POLI PSIKOSOMATIS dr. Rasyid Salim, Sp.KJ Sabtu 07.00 - Selesai 2020-12-10 11:15:14
POLI REHAB MEDIS dr. Moedjijati Soempena, Sp. RM Senin - Jumat 08.00 - 10.00 2020-10-05 09:41:11
POLI SYARAF dr. Albert Liangtono, Sp. S Senin 12.30 - 14.00 2020-10-05 09:41:11
POLI SYARAF dr. Albert Liangtono, Sp. S Selasa, Rabu, & Kamis 10.00 - 12.00 Hari kamis, Tanggal 24 Desember 2020. CUTI 2020-12-21 09:38:53
POLI SYARAF dr. Albert Liangtono, Sp. S Jumat 09.30 - 12.00 2020-10-12 11:48:06
POLI SYARAF dr. Teddy, Sp. S Senin - Rabu 14.30 - 20.00 2020-12-10 11:17:11
POLI SYARAF dr. Teddy, Sp. S Kamis 07.00 - 08.00 2020-10-12 11:43:57
POLI SYARAF dr. Teddy, Sp. S Jumat 16.00 - 20.00 2020-12-10 11:17:22
POLI SYARAF dr. Teddy, Sp. S Sabtu 07.00 - 08.00 * 11.00 - 12.00 2020-10-05 09:41:11
POLI THT Dr. Faisal Rochman, Sp.THT/KL. Senin, Selasa, Kamis, Jumat 12.00 - 12.30 2020-10-05 09:41:11
POLI THT Dr. Faisal Rochman, Sp.THT/KL. Rabu 11.00 - 11.30 2020-10-05 10:06:57
POLI THT Dr. Faisal Rochman, Sp.THT/KL. Sabtu 12.00 - 13.00 2020-10-05 09:41:11
POLI UROLOGI dr. Sugeng, Sp.Uro Selasa 10.00 - 12.00* 2020-10-05 10:06:05
POLI UROLOGI dr. Sugeng, Sp.Uro Kamis 10.00-12.00 2020-10-05 10:06:37
RADIOLOGI dr. Agus Subiantoro, Sp. Rad Selasa, Kamis & Sabtu 15.00 - 20.00 2020-10-05 09:41:11
RADIOLOGI dr. Imam Suhadak, Sp. Rad Senin, Rabu & Jumat 13.00 - 17.00 2020-10-05 09:41:11
Kembali


Copyright 2018 By IT RSI SAKINAH.